PERSONDATAPOLITIK FOR COMPANYS CLUB

1. BEHANDLING AF PERSONDATA

1.1 Når du tilmelder dig COMPANYS CLUB på vores webshop, www.companys.com, (herefter ”Webshop”) og løbende benytter dig af de mange fordele i COMPANYS CLUB, indsamler DK Company Online A/S (herefter ”DK Company Online”) oplysninger om dig som person. Du kan i denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitikken”) bl.a. læse om de oplysninger, DK Company Online indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan DK Company Online behandler oplysningerne, og hvordan du kan kontakte DK Company Online, hvis du har spørgsmål til vores persondatabehandling.

1.2 Det er en betingelse for tilmelding til COMPANYS CLUB, at du accepterer Persondatapolitikken og vores Betingelser. I modsat fald kan du desværre ikke blive medlem af COMPANYS CLUB. Du skal være mindst 13 år for at være medlem af COMPANYS CLUB.

1.3 Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb af varer på vores Webshop og returnering af varer købt på vores Webshop kan du finde i vores generelle persondatapolitik, som du finder her.

1.4 I Politikken henviser ”vi”, ”os” og ”vores” til DK Company Online.

 

2. DATAANSVARLIG

2.1 Oplysninger, som behandles i COMPANYS CLUB, vil blive behandlet efter gældende databeskyttelseslovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2.2 Kontaktoplysninger COMPANYS CLUB

DK Company Online A/S

CVR nr. 19778649

Thrigesvej 2

7430 Ikast

Kundeservice tlf.: +45 88 44 15 88

E-mail: [email protected]

2.3 Hvis du har spørgsmål vedrørende COMPANYS CLUB, kan du også finde svar på en lang række spørgsmål i vores Betingelser for COMPANYS CLUB.

2.4 DK Company Online er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter:

● Oprettelse af profil

● Oplysninger om dine køb og optjening af point mv

● Kommunikation mellem DK Company Online og bruger

● Markedsføring

 

3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

3.1 DK Company Online indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at DK Company Online kan levere de mange fordele ved et medlemskab af COMPANYS CLUB, og DK Company Online anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.

3.2 Profil

3.2.1 For at tilmelde dig COMPANYS CLUB, kræver DK Company Online, at du opretter en profil på vores Webshop.

3.2.2 De oplysninger, som kræves til oprettelse af en profil, er: for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnr., køn og en adgangskode.

3.2.3 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne oprette en profil og for at kunne opfylde den mellem dig og DK Company Online indgåede aftale om din indmeldelse i COMPANYS CLUB. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis du ikke ønsker at give DK Company Online disse oplysninger, kan du ikke oprette en profil.

3.3 Oplysninger om dine køb og optjening af point mv.

3.3.1 Når du med et medlemskab af COMPANYS CLUB køber varer til fuld pris i vores butikker eller er logget ind på vores Webshop, indsamler DK Company Online oplysninger om dine køb og optjening af point.

3.3.2 De oplysninger, som DK Company Online indsamler om dig er oplysninger om dine tidligere køb, herunder ordrenr., dato for køb og beløb, samt medlemsstatus, din saldo på konto for Club Money, og om du har Club Money til gode.

3.3.3 Oplysningerne indsamles med det formål, at du kan gøre brug af de mange fordele ved dit medlemskab af COMPANYS CLUB, herunder optjening af point, som konverteres til Club Money du kan anvende som rabat på senere køb på vores Webshop og i vores butikker.

3.3.4 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og DK Company Online indgåede aftale om din brug af de mange fordele ved indmeldelse i COMPANYS CLUB. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

3.4 Kommunikation mellem DK Company Online og bruger

3.4.1 DK Company Online anvender tillige din e-mailadresse og dit telefonnr. til udsendelse af væsentlige beskeder og påmindelser fx med information om vigtige tekniske eller juridiske forhold (herefter benævnt ”Servicemeddelelser”).

3.4.2 Indsamling af disse personoplysninger sker på baggrund af en legitim interesse i at kunne holde dig informeret om vigtige tekniske og juridiske forhold vedrørende dit medlemskab af COMPANYS CLUB, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

3.5 Markedsføring

3.5.1 DK Company Online anvender tillige din e-mailadresse og dit telefonnr. til brug for at sende dig nyhedsbreve fx med eksklusive tilbud, nye trends og inspiration til din garderobe, forudsat at du har givet dit samtykke til dette.

3.5.2 Indsamling af disse personoplysninger sker på baggrund af en legitim interesse i at kunne sende dig markedsføringsmateriale, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

 

4. OPBEVARING OG SLETNING

4.1 Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, du har en profil hos COMPANYS CLUB.

4.2 Hvis du anmoder os om at slette din profil, sletter vi din profil og dine oplysninger straks, dog senest 48 timer efter anmodningen om sletning er modtaget. Hvis vi har brug for dine oplysninger i en verserende sag, vil dine oplysninger dog først blive slettet, når sagen er afsluttet.

4.3 Din profil bliver automatisk slettet, hvis du ikke har været aktiv i kundeklubben i 2 år, fx hvis du ikke har logget ind på vores Webshop i 2 år, og du har frameldt dig modtagelse af nyhedsbreve.

4.4 Af regnskabs- og skattemæssige hensyn lagrer DK Company Online visse personlige data i en periode på op til 5 år fra sletningen af din profil.

4.5 Ved sletning af din profil og dine oplysninger slettes alle de data, der er registreret på din profil og eventuelt tilknyttede oplysninger, såsom købshistorik, som DK Company Online har indsamlet om dig. Herefter kan oplysningerne ikke genskabes.

4.6 I tilfælde hvor DK Company Online har bevis for eller en underbygget mistanke om, at du har overtrådt strafbare lovbestemmelser i forbindelse med misbrug af dit medlemskab, opbevarer vi dog dine oplysninger i op til 5 år, efter din profil er slettet.

 

5. DINE PERSONDATARETTIGHEDER

5.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra vi har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.

5.2 Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som vi måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger.

5.3 Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som vi måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af COMPANYS CLUB, kan du til enhver tid melde dig ud ved at kontakte vores kundeservice, jf. kontaktoplysningerne i pkt. 2.2 ovenfor. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive slettet og vil ikke kunne genskabes.

5.4 Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor os overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale eller dit samtykke.

5.5 Du har ret til i en række tilfælde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold.

5.6 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores eventuelle brug af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Vi vil i så fald ophøre med sådan brug.

 

6. KLAGEADGANG

6.1 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, hører vi meget gerne fra dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger i pkt. 2.2 ovenfor.

6.2 Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

 

7. ÆNDRINGER

7.1 DK Company Online kan til enhver tid og uden varsel ændre Persondatapolitikken. Den seneste version findes altid på vores Webshop.

7.2 Du orienteres om væsentlige ændringer af Persondatapolitikken via den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med din tilmelding til COMPANYS CLUB, og du vil få mulighed for at acceptere den ændrede Persondatapolitik ved dit næste login på vores Webshop. Såfremt du ikke accepterer den ændrede Persondatapolitik, kan du ikke længere være medlem af COMPANYS CLUB, og DK Company Online er berettiget til at slette dine oplysninger.

 

8. VERSION

8.1 Denne Persondatapolitik er senest opdateret i december 2021 og erstatter alle tidligere gældende persondatapolitikker.